Inscripció Stage
Setmana 1: 1, 2 i 4 juliol
Setmana 2: 8, 9 i 11 juliol
Setmana 3: 15, 16 i 18 de juliol
 
 
 
 
No
 
SI
NO
 
SI
NO
 
 
 

Dilluns, dimarts i dijous de 18h a 20h

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ


1. Les inscripcions es tancaran una vegada cobertes les places disponibles.

2. Baixes i devolucions:

a)Demanar la baixa abans de la finalització de l'activitat no dóna dret a recuperar l'import abonat en el moment de fer la inscripció.

b)En cas de no poder assistir al Stage per motius justificats (malaltia o lesió ) es retornarà el 50% de l'import.

3. La inscripció es considerarà definitiva amb l’enviament de la inscripció o l'entrega de la sol·licitud al monitor/a i l'abonament de la quota íntegra.


CONDICIONS FÍSIQUES I DE SALUT

Declaro sota la meva responsabilitat, que les condicions físiques i de salut del nen/a són adients per a la pràctica esportiva i l'activitat física i que no pateix cap malaltia crònica o transitòria greu.

Així mateix, em comprometo a informar en un futur, en cas que es produïssin ( adjuntar documentació ).


DRETS D’IMATGE

Autoritzem al CLUB PATÍ CLARET a difondre imatges del nen/a enregistrades de forma puntual per a il·lustrar els diferents formats d'informació del centre.


PREUS   

50€ setmana o 20€/dia 

El pagament es farà en mà el primer dia de l'ativitat a l'entrenador.


ASSEGURANÇA

En cas d'accident els membres del club estaran coberts per la mutua. Aquells que no siguin membres del club s'hauran de fer càrrec els pares i/o tutors. Recomanem faciliteu el número del CATSALUT per poguer actuar en cas d'urgència. NOTES IMPORTANTS D’ORGANITZACIÓ

1. L'elaboració dels grups es farà respectant els ratis establerts.

2. El CLUB no es fa responsable de la pèrdua o desaparició dels objectes personals.

3. Les dades d’identificació i personals que ens ha proporcionat seran tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD)