Inscripcions externes
Dilluns 3 d'abril
Dimarts 4 d'abril
Dimecres 5 d'abril
Dijous 6 d'abril
 
 
 
 
 
 
 
 
SI
NO
 
SI
NO
 
 
 

De dilluns a dijous de 9h a 13h 

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ


1. Les inscripcions es tancaran una vegada cobertes les places disponibles.

2. Baixes i devolucions:

a)Demanar la baixa abans de la finalització de l'activitat no dóna dret a recuperar l'import abonat en el moment de fer la inscripció.

b)En cas de no poder assistir a l’Estatge per motius justificats   

(malaltia o lesió ) es retornarà el 50% de l'import.

3. La inscripció es considerarà definitiva amb l’enviament de la inscripció o l'entrega de la sol·licitud al monitor/a i l'abonament de la quota íntegra.


CONDICIONS FÍSIQUES I DE SALUT

Declaro sota la meva responsabilitat, que les condicions físiques i de salut del nen/a són adients per a la pràctica esportiva i l'activitat física i que no pateix cap malaltia crònica o transitòria greu.

Així mateix, em comprometo a informar en un futur, en cas que es produïssin ( adjuntar documentació ).


DRETS D’IMATGE

Autoritzem al CLUB PATÍ CLARET a difondre imatges del nen/a enregistrades de forma puntual per a il·lustrar els diferents formats d'informació del centre.PREUS   

50€ tota la setmana o 15€/dia 

Tot aquells que no sigui membre del CPC haurà de pagar 10€ extra en concepte d'assegurança.

El pagament es farà en mà el primer dia de l'ativitat  a l'entrenador o a la delegada.NOTES IMPORTANTS D’ORGANITZACIÓ

1. L'elaboració dels grups es farà respectant els ratis establerts.

2. El CLUB no es fa responsable de la pèrdua o desaparició dels objectes personals.

3. Les dades d’identificació i personals que ens ha proporcionat seran tractades de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD)